Archive for the Partidul Libertăţii Category

Partidul Libertăţii – lupta antisovietică continuă

Posted in Partidul Libertăţii on ianuarie 6, 2009 by eroulsolitar

„Partidul Libertăţii” a fost o organizaţie antisovietică din Basarabia, care a fiinţat în anii 1949-1950. În Actul de acuzare din 16 decembrie 1950 organizaţia este caracterizată ca una formată din „naţionalişti moldo-români”, care „au avut o atitudine ostilă faţă de înfrângerea României fasciste în cel de-al doilea război mondial şi faţă de instaurarea Puterii Sovietice în Moldova”. Oganizaţia întrunea un număr mare de membri, de origini sociale diferite (fapt care asigura activitaţii lor un impact propagandistic considerabil) şi care acţionau în diverse localităţi ale Basarabiei. Nucleul organizaţiei era compus în special din pedagogi, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior. Citește în continuare