Archive for the Maria Buruiană Category

Maria Buruiană – Epilog

Posted in Maria Buruiană on ianuarie 6, 2009 by eroulsolitar

După moartea sângerosului dictator bolşevic, Stalin, toate procesele intentate participanţilor la mişcarea de rezistenţă antisovietică din Basarabia, cu excepţia (de regulă) a cazurilor celor condamnaţi la pedeapsă capitală, au fost revizuite şi recalificate.

Citește în continuare

Maria Buruiană – „Judecata” şi aplicarea pedepsei

Posted in Maria Buruiană on ianuarie 6, 2009 by eroulsolitar

Tragicomedia acuzării este urmată, în acelaşi spirit, de simulacrul de judecată. Maria Buruiană este acţionată în justiţie, împreună cu alţi 13 participanţi la mişcarea de rezistenţă, prin hotărârea din 10 ianuarie 1951 a tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM. Procesul s-a desfăşurat în zilele de 20-24 ianuarie „în şedinţă închisă de judecată, fără participarea acuzării şi apărării şi fără martori”.

Citește în continuare

Maria Buruiană – Arestarea, anchetarea şi formularea acuzării

Posted in Maria Buruiană on ianuarie 6, 2009 by eroulsolitar

Cunoaştem foarte bine împrejurările în care a fost arestată. Dintr-un act întocmit de Securitate, aflăm că în casa lui Herţa, la 15 iulie 1950, doi ofiţeri KGB „au arestat-o pe membra unui grup banditesc, Buruiană Maria Gheorghievna, care în momentul percheziţiei locuinţei a evadat. Deşi Zeabkin, comandantul grupului operativ, a tras 15 focuri de preîntâmpinare, Buruiană M.Gh. profitând de tufăriş, a dispărut. Prin măsurile luate de grupul operativ alcătuit din comandantul grupului MSS (Ministerul Securităţii Statului) al RSSM (Republica Sovietică Socialistă Moldova _ n.a.), căpitanul de miliţie Kaminski, din împuterniciţii operativi ai grupului, sublocotenent Hamaiev, locotenent major Smirnov, sublocotenent Dobreanski, sublocotenent Pugaci, sublocotenent Zeabkin, împreună cu Barcaru, preşedintele sovietului sătesc Flămânzeni, Buruiană M.Gh., care evadase, a fost descoperită la marginea satului Flămânzeni, la Bodiu Iacob Gh., unde se ascunsese într-o gaură pe care o făcuse între două căpiţe de fân şi pe care o acoperise cu stuf… Arestata Buruiană M.Gh. a fost dusă la sovietul sătesc Flămânzeni pentru a fi apoi predată secţiei raionale a MSS”. Citește în continuare

Maria Buruiană – parte a Armateri Negre în lupta antisovietică

Posted in Maria Buruiană on ianuarie 6, 2009 by eroulsolitar

Istoria luptei românilor basarabeni împotriva regimului comunist sovietic este foarte bogată în fapte şi nume ale combatanţilor. E de la sine înţeles că atenţia cercetătorilor este acaparată mai întotdeauna şi în primul rând de numele personalităţilor de prim rang, adică ale organizatorilor şi conducătorilor formaţiunilor de luptă. Dar câteodată documentele de arhivă, până deunăzi condamnate a fi total necunoscute (ba încă şi acum ferecate şi interzise, de regulă, de către mereu vigilenta Securitate aşa-zis naţională de la Chişinău), sunt deosebit de relevante în raport cu unii oameni de rând, care nu au jucat un rol de seamă în lupta aceea eroică, însă au participat într-un fel sau altul la ea sau măcar au fost simpatizanţi şi susţinători ai mişcării. 

Citește în continuare